Rospara Edward TW ps. „Marian” Sokołów Podlaski

By | Maj 14, 2017

Rospara Edward s. Adolfa ur. 30.07.1956r. IPN Lu 00414/358 TW ps. “Marian” nr. rej. 6287 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Sokołowa Podlaskiego. Wykształcenie średnie techniczne – technik budowlany. Pracownik Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal” w Warszawie. Do współpracy z SB pozyskał go 21.06.1082r. ppor. St. Zawadka insp. Wydz. II KW MO Siedlce. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB następującej treści: //..// Rospara Edward Siedlce 21.06.1982r. Zobowiązanie W związku z wyjazdem do pracy w RFN zobowiązuję się do udzielania informacji interesujących Służbę Bezpieczeństwa PRL. Informacje te będę podpisywał ps. „Marian”. Fakt kontaktów i współpracy z SB zachowam w ścisłej tajemnicy przed rodziną, znajomymi, sądem i organami MO pod groźbą odpowiedzialności karnej. Rospara Edward //..// W jego charakterystyce wystawionej 20.11.1985 roku przez por. Stanisława Zawadkę czytamy: //..// CHARAKTERYSTYKA tw ps. „Marian” nr. ew. 6287 Tajny współpracownik ps. Marian mężczyzna lat 29, urodził się w rodzinie chłopskiej, wykszt. średnie zawodowe, ostatnio zatrudniony w Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Budowlanych w Mińsku Maz. Jako monter spawacz. Żonaty od 1981r. posiada dwoje dzieci. Zamieszkuje w Sokołowie Podl. we własnym domu. Do organizacji politycznych i społecznych nie należy. Wykazuje znikomy stopień zainteresowania problemami natury politycznej, nie jest osobą zbyt towarzyską. TW MARIAN do współpracy z SB pozyskany został w dniu 21.06.1982r. na bazie współodpowiedzialności za ochronę podstawowych interesów politycznych i gospodarczych PRL. Bezpośrednim celem pozyskania było zabezpieczenie operacyjne obywateli przebywających razem z nim na kontrakcie w RFN. Przed wyjazdem za granicę przekazano mu do realizacji zatwierdzone przez kierownictwo służbowe zadania ogólnorozpozn.. Po powrocie z RFN tw nie podjął próby nawiązania kontaktu ze mną. W trakcie spotkania, które udało się z nim wywołać początkowo nie wyraził zgody na dalsze kontakty z SB. Twierdził, iż był przekonany, że współpraca dotyczyła będzie tylko okresu jego pobytu za granicą. Ostatecznie udało się go nakłonić do podtrzymania kontaktu z SB. Ogółem odbyto z tw 6 spotkań, wszystkie w samochodzie prywatnym, poza miejscem jego zamieszkania. Informacje, jakie przekazywał nie przedstawiały większej wartości, o czym obok niechęci do współpracy decydowały również niewielkie możliwości operacyjne tw związane z faktem wykonywania fizycznej pracy w niewielkim zespole pracowników. W trakcie współpracy tw nie był kontrolowany przy pomocy techniki operacyjnej oraz innych tw. W ostatnim okresie tw nie stawiał się na zaplanowane spotkania, nie udało się również nawiązać z nim kontaktu w miejscu pracy i zamieszkania. Prawdopodobnie, o czym wspominał, oddelegowany został do pracy w innym województwie. Biorąc pod uwagę odmowy dalszej współpracy, wnoszę o wyeliminowanie go z sieci czynnej agentury. //..// W jego aktach zachowało się własnoręcznie napisane 20.11.1984r. pokwitowanie odbioru z rąk przedstawiciela SB kwoty 2000zł. W archiwach IPN znajduje się 46 mikrofilmów zawierających dokumenty odnoszące się do jego osoby.

Dodaj komentarz