Radziwonka Tadeusz TW ps. „Asystent” Grabianów k. Siedlec

By | Maj 14, 2017

Radziwonka Tadeusz s. Józefa ur. 20.03.1956r. IPN Lu 00414/915 i IPN Lu 00423/47 TW ps. „Asystent” nr. rej. 7218 Grabianów k. Siedlec

Mieszkaniec wsi Grabianów w gminie Siedlce. Wykształcenie średnie techniczne. Zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał go 24.07.1984 roku na zasadzie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju chor. Zygmunt Łyszkiewicz insp. Wydz. V WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB. W jego charakterystyce wystawionej 19.02.1990r. czytamy: //..//TAJNE SPEC. ZNACZENIA CHARAKTERYSTYKA tw. ps. „ASYSTENT” nr. ew. 7218 Mężczyzna w wieku lat 34, narodowość i obywatelstwo-polskie, wykształcenie średnie techniczne-kierownik zaopatrzenie. Zatr. w WUT w Siedlcach. Zam. Grabianów gm. Siedlce. W/w pozyskany został do współpracy przez chor. Z. Łyszkiewicza 24.07.1984 r na podstawie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny w celu zabezpieczenia dopływu informacji ze środowisk pracowników WUT Siedlce w ramach prowadzonej sprawy obiektowej krypt. „ANTENA”. W toku dotychczasowej współpracy odbyto z tw. 7 spotkań. Źródło ogólnoinformacyjne. W związku z aktualną sytuacją społeczno-polityczną w kraju oraz dokonywującą się reorganizacją w resorcie spraw wewnętrznych, wnoszę o rozwiązanie współpracy z tw ps. „ASYSTENT” a teczkę personalną i pracy złożyć do archiwum Wydz. „C” WUSW w Siedlcach z zaliczeniem akt do kat. B-5. Materiałów nie udostępniać bez zgody prowadzącego. //..//  W archiwach IPN znajduje się 47 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz