Pilski Witold TW ps. „Zbyszek” Łuków

By | Maj 14, 2017

Pilski Witold s. Wacława ur. 21.02.1931 IPN Lu 00419/107 TW ps. „Zbyszek” nr. rej. 6855 Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie. Absolwent Technikum Handlowego w Międzyrzecu Podlaskim. Bez zawodu. Pracownik umysłowy na stanowisku referenta zbożowego w dziale zaopatrzenia i zbytu w Powiatowym Związku Gminnych Spółdzielni w Łukowie. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 22.06.1967 roku st. of. oper. Ref. SB KP MO w Łukowie Edward Armacki. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zbyszek”. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o szkodliwej działalności w pionie spółdzielczości a zwłaszcza kontraktacji i skupu płodów rolnych. Z czynnej sieci agenturalnej został wyeliminowany przez Wydział III KW MO w Siedlcach 14.02.1978 roku z powodu nieprzydatności. Zwolnił się z pracy z powodu choroby i starał się o przejście na rentę inwalidzką. Jego akta złożono w archiwum Wydziału „C” KW MO w Siedlcach z perspektywą, że w przyszłości może być ponownie przyjęty na kontakt przez SB, jako informator. W okresie współpracy odbyto z tw ponad 90 spotkań, z których w większości przyjmowano informacje pisane przez niego własnoręcznie. Informacje posiadały wartość operacyjną i były obiektywne i prawdziwe. Były przekazywane do KW PZPR i Dep. III MSW. W czasie współpracy był wielokrotnie wynagradzany pieniężnie z przekazywane informacje. W archiwach IPN znajduje się 108 dokumentów dotyczących jego osoby w tym 29 pokwitowań odbioru pieniędzy z rąk funkcjonariuszy SB.

Dodaj komentarz