Błoński Tadeusz TW ps. „Piotr” Siedlce

By | Maj 10, 2017

Błoński Tadeusz s. Lucjana ur. O1.01.1940 IPN Lu 00419/1451 TW ps. „Piotr” nr. rej. 8276 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Pracował w Pekas „Auto-Transport” SA w Warszawie, jako kierowca. Do współpracy z SB pozyskał go 29.08.1986r. na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej insp. Wydz. II WUSW w Siedlcach Lech Dębczak do Sprawy Obiektowej kryptonim „Transpol” mającej na celu kontrwywiadowcze zabezpieczenie kierowców TIR mieszkających na terenie woj. Siedleckiego z racji pracy często wyjeżdżających zagranicę. Zobowiązanie o współpracy napisał własnoręcznie. W okresie współpracy odbyto z nim 10 spotkań, podczas których przekazywał ogólnikowe informacje. Współpracę z nim zakończono 29.05.1989 z powodu odmowy dalszej współpracy. W archiwach IPN zachowało się 101 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz