Abramowski Zygmunt TW ps. „Mysłowski” Chrościce pow. Mińsk Maz.

By | Maj 10, 2017

Abramowski Zygmunt s. Antoniego ur. 26.12.1928 r. IPN Lu 00414/148 i IPN Lu 00419/193 TW ps. „Mysłowski” Chrościce pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec wsi Chrościce pow. Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. 19.08.1952 r. własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z organami Informacji Wojskowej przyjmując pseudonim konspiracyjny „Mysłowski”. 14.02.1953 roku kontakt z nim nawiązał ref. PUBP w Mińsku Mazowieckim Szordkowski Zdzisław, który z powodu niechęci tw do współpracy z UB wystawił wniosek o zaniechaniu werbunku i przekazanie jego akt do Wydz. I Departamentu X Komitetu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 26 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz