Soszyńska Danuta KO WZO Siedlce

By | Maj 9, 2017

Soszyńska Danuta c. Kazimierza ur. 15.06.1937r. IPN Lu 00414/998 i IPN Lu 00423/127 KO WZO w Siedlcach nr. rej. 9135 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Bez zawodu. Zatrudniona w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach w charakterze pokojowej. Od 4.11.1988r. współpracowała z SB z Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, jako źródło informacyjne zabezpieczenia operacyjnego w/w zajazdu. Z ramienia SB prowadzili ją inspektorowie Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego ppor. Jan Jurzyk i st. chor. Tadeusz Baszkiewicz. Współpraca została zakończona 23.05.1990 roku z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W zasobach IPN znajduje się 6 dokumentów odnoszących się do jej osoby.

Dodaj komentarz