Smoliński Marek TW ps. „55” i KO ps. „Marian” Siedlce

By | Maj 9, 2017

Smoliński Marian Wacław s. Wacława ur.07.07.1947r. IPN Lu 00414/497 TW ps. „55” i KO „Marian” nr. rej. 6341 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie zawodowe o specjalności technik drogowy. Jego rodzice mieszkają na stałe w Kanadzie, przebywał tam i pracował kilkanaście lat. Od 29.07.1982r. po powrocie do kraju z Kanady po piętnastoletnim tam pobycie został Kontaktem Operacyjnym Wydz. WUSW w Siedlcach. Do współpracy z SB, jako TW zwerbował jego 1.09.1986r. por. Zdzisław Nieciecki kier. Sekcji I Wydz. II WUSW w Siedlcach. Celem pozyskania była realizacja zadań rozpoznawczo-ustaleniowych podczas pobytu w Kanadzie. 29.09.1988 roku wystawiono wniosek o rozwiązanie współpracy z TW ps. „55”. W uzasadnieniu wniosku możemy przeczytać: //..//Postanowienie o rozwiązaniu współpracy z TW ps. „55” nr. ewid. 6341 1) Powód rozwiązania współpracy TW ps. „55” został pozyskany w dniu 1.09.1986r. na zasadzie dobrowolności. W trakcie współpracy odbyto z TW 6 spotkań w trakcie, których uzyskano informacje ogólnorozpoznawcze z terenu Kanady oraz o osobach tam zamieszkałych i powiązanych w różny sposób z jego rodziną. TW ps. „55” w początkowej fazie współpracy nie zdradzał żadnego zdenerwowania w trakcie spotkań. Od pewnego czasu jego stan nerwów widocznie się pogorszył. Kilkakrotnie prosił o zakończenie współpracy, lecz za moją namową podejmował współpracę dalej. Na ostatnim spotkaniu TW ps. „55” definitywnie odmówił dalszej współpracy, przede wszystkim ze względu na jego stan zdrowia. W związku z powyższym postanowiono zakończyć współpracę. Materiały udostępniać za zgodą naczelnika Wydziału II. Kategoria akt B – 15/Z. Podpisał kpt. Z. Nieciecki. //..// W archiwach IPN znajduje się 51 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz