Siedlecki Roman TW ps. „Andrzej” Łochów

By | Maj 9, 2017

Siedlecki Roman s. Edwarda ur.28.05.1954 IPN Lu 00414/799  TW „Andrzej” Łochów

Mieszkaniec Łochowa. Technik budowlany pracujący, jako stolarz- cieśla w Przedsiębiorstwie Eksportu Budownictwa i Usług Technicznych „EXBUD” w Kielcach. Pozyskany do współpracy w celu dopływu informacji o zachowaniu się obywateli PRL przebywających na kontrakcie za granicą, na zasadzie współodpowiedzialności obywatelskiej za bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju pozyskany do współpracy został 19.04.1985r. w Warszawie przez ppor. Włodzimierza Wójcika z Sekcji I Wydziału II WUSW w Siedlcach. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. Jak podaje jego charakterystyka z 18.01.1990 w okresie współpracy odbyto z nim 15 spotkań w trakcie, których przekazywał informacje dot. osób poznanych za granicą. Ostatnie spotkanie odbyło się w lutym 1988 r a ostatni kontakt telefoniczny z nim miał miejsce w kwietniu 1989. Współpracę rozwiązano w 1990 r z powodu braku kontaktu, z tw. Przekazywane przez niego informacje nie zawierały istotnych treści dla kontrwywiadu. Materiały dotyczące tw postanowiono złożyć archiwum Wydziału „C” WUSW w Siedlcach według kategorii B-5 z zastrzeżeniem, aby tych materiałów nie wypożyczać innym jednostkom bez zgody Wydziału II tut. WUSW

Dodaj komentarz