Samelski Jerzy KO WZO Siedlce

By | Maj 9, 2017

Samelski Jerzy s. Jana ur. 20.07.1948r. IPN Lu 00414/995 i IPN Lu 00423/124 KO ZO nr. rej. 9133 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniony w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach na stanowisku palacza c.o. 1.11.1988r. został zarejestrowany, jako Kontakt Operacyjny wydziału WZO KW MO w Siedlcach. Z ramienia WZO prowadzili go oficerowie SB st. chor. Tadeusz Baszkiewicz i ppor. Jan Jurzyk. Z czynnej sieci informatorów SB został wyeliminowany 23.05.1990r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz