Rudaś Kazimierz TW ps. „Jurek” Sucha gm. Grębków pow. Węgrów

By | Maj 9, 2017

Rudaś Kazimierz s. Józefa ur. 04.03.1942r. IPN Lu 00414/602 TW ps. „Jurek” nr. rej. 8272 Sucha gm. Grębków pow. Węgrów

Z zawodu leśnik. Mieszkaniec wsi Sucha gm. Grębków pow. Węgrów. W jego charakterystyce, która wystawił 20.11.1989r. st. chor. Mieczysław Burek insp. Wydz. VI WUSW w Siedlcach czytamy: //..// CHARAKTERYSTYKA TW ps. „Jurek” nr. ew. 8271 TW ps. „Jurek” został pozyskany do współpracy z SB przez pion VI /chor. M. Burek/ w dniu 1986-9-03 na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za ład i porządek oraz bezpieczeństwo PRL. Celem pozyskania było uzyskiwanie informacji operacyjnych interesujących SB z zakresu leśnictwa w związku charakterem pracy wykonywanej przez TW. W trakcie współpracy – w okresie początkowym – TW chętnie przekazywał informacje interesujące SB nie tylko z zakresu leśnictwa. Niektóre z nich były wykorzystywane przez pion MO. Jednakże trudno było z nim prowadzić aktywną współpracę poprzez prowadzenie regularnych spotkań, gdyż TW nie dotrzymywał ustalonych terminów tłumacząc się ciągle brakiem czasu, stałym przebywaniem w terenie, rzadkim przebywaniem w Siedlcach. W rejonie zamieszkiwania TW możliwości spotkań były utrudnione ze względu na konspirację. Z w/w powodów większość spotkań miało charakter przypadkowych, co nie pozwalało na pełną realizację celów pozyskania. TW zobowiązał się do nawiązywania łączności w terminach dla niego możliwych w przypadku wejścia w posiadanie istotnych informacji operacyjnych. Wykazywał jednak brak aktywności. Wywołanie spotkania z nim poprzez umówioną łączność telefoniczną, stało się utrudnione, ponieważ rzadko przebywał w ciągu dnia w miejscu zamieszkania. W lipcu br. TW „Jurek” będąc pod wpływem alkoholu podczas rozmowy ze znajomymi w lokalu publicznym zdekonspirował się ujawniając fakt współpracy z organami SB. Brak aktywności ze strony TW oraz fakt zdekonspirowania się kwalifikuje go do eliminacji z sieci osobowych źródeł informacji. W trakcie współpracy z TW odbyto 11 spotkań. TW nie był wynagradzany żaden sposób za przekazywane informacje. //..//W archiwach IPN znajduje się 39 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy z SB.

Dodaj komentarz