Soczkiewicz Kazimierz TW ps. „Felek” Siedlce

By | Maj 7, 2017

Soczkiewicz Kazimierz s. Józefa u. 30.01.1941 IPN Lu 00419/1547 t.1 i 2 TW ”Felek” (potw. IPN) Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe techniczne. Z- ca dyrektora ds. technicznych FNS „VIS” w Siedlcach. Został pozyskany 20.12.1982 r. przez por. Marcina Pawlaka oficera SB WUSW w Siedlcach na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności obywatelskiej. Napisał własnoręcznie zobowiązanie współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Felek”. W okresie współpracy odbyto z nim 22 spotkania, podczas których to przekazał 28 informacji głównie dotyczących stosunków panujących w zakładzie. W 1985 w związku podjęciem przez niego prywatnej działalności gospodarczej (produkcja klepki podłogowej) zaczął unikać spotkań i odmawiać dalszej współpracy. Ostatnie spotkanie z tw miało miejsce 19.12.1986 W swoich informacjach donosił m.in. na Macieja Kublikowskiego (4 razy), Mariana Jaszczuka (1 raz), Tomasza Olko (7 razy), dyrektora Duszczyka 3 razy. W archiwach  IPN jest kilkadziesiąt dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz