Pierzchała Stanisław Grzegorz TW ps. „Barwa” Pilawa

By | Maj 7, 2017

Pierzchała Stanisław Grzegorz s Stefana ur.09.05.1943 IPN BU 00966/348 TW ps. „Barwa” Pilawa

Wykształcenie wyższe techniczne. Zatrudniony w Zakładach Farb i Lakierów w Pilawie. Do współpracy został pozyskany 20.06.1972 r. Był wykorzystywany do kontroli międzynarodowego ruchu osobowego do KK, rozpoznawania tam środowisk i osób, które odmówiły powrotu do Polski z czasowego pobytu. 28.05.1975 wystawiono wniosek o zaniechanie współpracy. W uzasadnieniu napisano: „analizując przekazywane przez TW w okresie współpracy informacje, należy stwierdzić, iż miały one charakter ogólnoinformacyjny i nie zawierały elementów nadających się do operacyjnego wykorzystania. Wynikało to ze stosunkowego wąskiego zakresu, jakimi TW dysponuje na terenie kraju. W związku z powyższym biorąc pod uwagę, iż plany źródła związane z wyjazdem za granice upadły zaś na terenie kraju posiada on mierne możliwości uzyskiwania informacji jak również uwzględniając okoliczności wynikające z reorganizacji woj. Warszawskiego nie wiedze aktualnie celowości utrzymywania kontaktu z TW. podpisał st. insp. Wydz. II por. A. Szczebel”

Dodaj komentarz