Piech Jadwiga KO WZO Zimna Woda k. Łukowa

By | Maj 7, 2017

Piech Jadwiga c. Stanisława ur. 13.10.1952r. IPN Lu 00414/1032 i IPN Lu 00423/161 KO WZO Siedlce nr. rej. 7392 Zimna Woda k. Łukowa

Mieszkanka Zimnej Wody k. Łukowa. Wykształcenie zasadnicze zawodowe. Zatrudniona w Zajeździe Turystycznym „Zimna Woda” k. Łukowa w charakterze pomocy kuchennej. Była źródłem informacji Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach, który operacyjnie zabezpieczał w/w Zajazd. Prowadzili ją następujący funkcjonariusze SB: od 16.11.1984r. chor. Ryszard Sitkiewicz a następnie od 25.02.1988r. ppor. Jan Jurzyk. Współpracę rozwiązano 23.05.1990r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN zachowało się 7 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz