Perycz Bogdan TW ps. „Bogdan” Siedlce

By | Maj 7, 2017

Perycz Bogdan Stanisław ur. 23.03.1951r. s. Wacława IPN Lu 00414/222 TW ps. „Bogdan”  Siedlce

Z wykształcenia mgr biologii. Kierownik ZGR w Kowiesach SKR Bielany k. Sokołowa Podlaskiego.. Pozyskany do współpracy ze służbą bezpieczeństwa został 10.06.1979r przez ppor. Z. Paska z Wydz. III sekcja „A” KW MO w Siedlcach. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia kryptonim „Sól”. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. Wyeliminowany z czynnej współpracy 30.03.1981r. z powodu utraty możliwości operacyjnych (zwolnił się z pracy w SKR Bielany). W IPN są 32 mikrofilmy dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz