Pawlaczyk Irena KO WZO Siedlce

By | Maj 7, 2017

Pawlaczyk Irena c. Aleksandra ur. 20.11.1922 IPN Lu 00414/992 i IPN Lu 00423/122 KO ZO nr. Rej. 6982 Siedlce

Mieszkanka Siedlec. Wykształcenie zasadnicze zawodowe gastronomiczne.  Zatrudniona w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach na stanowisku bufetowej. Była wykorzystywana jako Kontakt Operacyjny Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach od10.01.1984r.. Prowadził ją z ramienia WZO od 10.011984r. chor. Ryszard Sitkiewicz a następnie od 25.02.1988r. ppor. J. Jurzyk i od  07.09.1989r. st. chor. Tadeusz Baszkiewicz. Współpracę zakończono 23.05.1990r. w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacja resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 9 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz