Paczuski Eugeniusz TW ps. „Bogdan” Siedlce

By | Maj 7, 2017

Paczuski Eugeniusz s. Józefa ur. 06.11.1928 r. IPN Lu 00414/193 i IPN Lu 00423/792 TW ps. „Bogdan” nr. ew. 3602 Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie średnie zawodowe. Zatrudniony w Odlewni Staliwa „Stalchemak” w Siedlcach na stanowisku kierownika magazynu. Do współpracy z SB został pozyskany 19.12.1977 r. na zasadzie dobrowolności przez Wydz. III KW MO w Siedlcach. Pozyskania dokonał ppor. Janusz Cylwik insp. Wydz. III. Miał być wykorzystywany, jako źródło informacyjne w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Forma” i w Sprawie Obiektowej krypt. „Odlew”. Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Bogdan”. W czasie współpracy nie był wynagradzany finansowo. W jego charakterystyce wystawionej 7.03.1980 r. przez pr. J. Cylwika możemy przeczytać między innymi: //..// Częstotliwość spotkań z tw. ps. „Bogdan” była niewielka, co wynikało z jego trudnej sytuacji rodzinnej. //..// udzielane przez niego informacje do sprawy obiektowej krypt. „Odlew” były charakteru ogólnego dotyczyły głównie spraw związanych z niewłaściwą gospodarką materiałową, nadmiernymi zapasami magazynowymi oraz brakiem zabezpieczenia materiałów wrażliwych na działanie warunków atmosferycznych. Ponadto udzielał on informacji dot. nastrojów załogi obiektu oraz wypowiedzi i komentarzy społeczeństwa w związku z wydarzeniami w kraju. Przekazywane przez tw ps. „Bogdan” były obiektywne i polegały na prawdzie. Faktów dezinformacji z jego strony nie stwierdzono. Informacje były potwierdzane przez inne osobowe źródła informacji.  Z czynnej sieci agenturalnej został ostatecznie wyeliminowany 07.03.1980 r. z powodu braku możliwości operacyjnej z założeniem, że w przyszłości może być jeszcze wykorzystywany. Powodem eliminacji była zmiana miejsca pracy przez TW, przeszedł do pracy w Podlaskiej Spółdzielni Inwalidów „Sprężyny” w Siedlcach. W lutym 1979 r. został przekazany na kontakt PG KW MO w Siedlcach jednak z powodu znikomych możliwości operacyjnej nie podjęto z nim współpracy. W archiwach IPN znajduje się 136 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz