Kupa Roman KO WZO Iganie Stare k. Siedlec

By | Maj 7, 2017

Kupa Roman s. Kazimierza ur. 23.05.1947r. IPN Lu 00423/156 KO Sekcji „B” WZO WUSW w Siedlcach nr. rej. 7016 Iganie Stare k. Siedlec

Mieszkaniec wsi Iganie Stare. k. Siedlec. Wykształcenie zasadnicze o specjalności ślusarz. Zatrudniony w Zajeździe Turystycznym „Hetman” w Siedlcach w charakterze palacz C.O. Do współpracy z SB w charakterze kontaktu operacyjnego zwerbował go 10.02.1984r. chor. Ryszard Sitkiewicz insp. Sekcji „B” WZO KW MO w Siedlcach. Sekcja „B” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego sprawowała kontrolę operacyjną nad w/w obiektem. W okresie współpracy był prowadzony przez następujących funkcjonariuszy SB: od 10.02.1984 chor. Ryszarda Sitkiewicza a następnie od 25.02.1988 ppor. Jana Jurzyka. Współpracę zakończono 23.05.1990 roku z powodu zmian społeczno-politycznych w kraju i reorganizacja resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz