Kosiński Ryszard TW ps. „Inżynier” Siedlce

By | Maj 6, 2017

Kosiński Ryszard s. Stanisława ur. 30.08.1937 r. IPN Lu 00414/630 (2299/I) TW ps. „Inżynier” nr. Ew. 6470 Siedlce                                                        

Mieszkaniec Siedlec. Z wykształcenia inżynier budowlany. Pracownik Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego Pracownia Projektowa w Siedlcach. W okresie legalnej działalności „Solidarności” był jej mężem zaufania w swoim zakładzie pracy (Komisja Zakładowa NSZZ „S” Biura Projektów znajdowała się w Warszawie). Do współpracy z SB pozyskał go 5.10.1982 r ppor. M. Brzek inspektor Wydz. IV WUSW w Siedlcach. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy fakt i treści rozmów prowadzonych z pracownikiem SB. Jego kierunkowy plan wykorzystania z 21.03.1983 r. zakładał, że będzie on wykorzystywany między innymi w następujących kierunkach:

  • Ujawnianie faktów marnotrawstwa i niegospodarności, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które niszą cechy dywersji i sabotażu.
  • Ujawnianie błędów i nieprawidłowości w fazie projektowania, realizacji i nadzoru inwestycji w sektorze gospodarki rolno-żywnościowej.
  • Ujawnianie i rozpoznawanie przejawów działalności wrogiego elementu i zorganizowanych grup antysocjalistycznych w miejscu pracy i zamieszkania.
  • Ujawnianie powiązań o charakterze klikowo-aferowym w zakładzie pracy i na poszczególnych budowach służącym nieuzasadnionym uzyskiwaniu korzyści z racji zajmowanych stanowisk.
  • Ujawnianie i rozpoznawanie przejawów działalności byłych działaczy i szeregowych członków zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” oraz innych nieformalnych struktur samorządowych

W jego charakterystyce wystawionej 1 grudnia 1989 roku czytamy:

Siedlce 1989, 12.01

TAJNE SPEC. ZNACZENIA

Egz. Pojed.

Charakterystyka

TW pseudonim „Inżynier” numer ewidencyjny6470

                TW ps. „Inżynier” pozyskany do współpracy z organami SB został w dniu 5.10.1982 r. przez ppor. M. BRZEZKA na zasadzie dobrowolności i obywatelskiej współodpowiedzialności za ład i bezpieczeństwo kraju. Na współpracę zgodził się chętnie pisząc stosowne zobowiązanie. Celem pozyskania była operacyjna ochrona inwestycji realizowanych przez Siedlecką Pracownię Projektową Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego „BISPROL”. Z uwagi na miejsce pracy, zajmowane stanowisko i wiążący się z tym zakres obowiązków służbowych posiadał możliwości uzyskiwania informacji interesujących naszą służbę szczególnie w zakresie projektowania i realizacji inwestycji.

W okresie dotychczasowej współpracy odbyto z nim 60 spotkań. Spotkania odbywane były w Siedlcach, w samochodzie TW o różnych porach dnia. Zasada tajności spotkań była przestrzegana, dekonspiracji nie stwierdzono. Inicjatywa wywoływania spotkań należała głównie do pracownika SB.Na umówione spotkania TW stawiał się punktualnie.

W okresie współpracy przekazał 60 informacji wyłącznie w sposób ustny. Pisemnego przekazywania informacji odmawiał. Informacje były wiarygodne, dezinformacji nie stwierdzono. Informacje dotyczyły głównie problemów budowlanych oraz komentarzy na temat aktualnych wydarzeń w kraju. Ich wartość operacyjna była jednak niewielka.

TW „Inżynier” kontrolowany był przez KS, oraz stawiane zadania kontrolne. Wykorzystywany był w sprawie obiektowej „PLON”, która uległa likwidacji.

W okresie współpracy nie był wynagradzany w formie pieniężnej, gdyż odmawiał przyjmowania pieniędzy. Trzykrotnie natomiast przyjął rzeczowe prezenty, kwiaty oraz talon na benzynę z okazji jego imienin. Nie pisał jednak żadnych pokwitowań.

TW ps. „INŻYNIER” jest jednostką słabą. Do działalności ofensywnej nie nadaje się. Współpraca z nim była niesystematyczna, co wynikało z jego niechęci do zbyt częstych spotkań. Ze względu na małą wartość przekazywanych informacji, likwidacji sprawy obiektowej „PLON”, w której był wykorzystywany, proponuję rozwiązanie z nim współpracy.

Wyk. W 1 egz.                                                                                   

STARSZY INSPEKTOR WYDZIAŁU

Oprac. M.B./Druk Z.D.                                                                                     kpt. M. BRZEZEK                            .             Nr. K.s. masz. 00232/89

W archiwach IPN zachowało się kilkadziesiąt mikrofilmów z dokumentami dotyczącymi jego osoby.

Dodaj komentarz