Kopczyński Jerzy TW ps. „Bożena” Brzozówka gm. Jakubów

By | Maj 6, 2017

Kopczyński Jerzy s. Feliksa ur. 02.02.1947 IPN Lu 00414/480 TW ps. Bożena” nr. rej. 5799 Brzozówka gm. Jakubów

Właściciel gospodarstwa we wsi Brzozówka gm. Jakubów. Pracownik fizyczny w Zakładach Przemysłu Materiałów Budowlanych w Mińsku Mazowieckim. Jak podaje jego charakterystyka z lutego 1988r wystawiona przez insp. Gr. II SB RUSW w Mińsku Mazowieckim kpr. A. Kalinowskiego //…//W/W do współpracy został pozyskany 1972.02.04 przez por. Auguścika insp. Gr. II RSB w Mińsku Mazowieckim na podstawie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji w ramach operacyjnego zabezpieczenia lotniska I-go PLM „Warszawa”. W 1973 roku rozwiązano współpracę z powodu zmiany miejsca zamieszkania i związany z tym brak możliwości operacyjnych. Ponownie podjęty na kontakt w 1977r..Obsługiwany był kolejno przez następujących pracowników pionu II ppor. B. Zalewskiego, kpt. S. Kozłowskiego oraz por. J. Chojnowskiego. Przez cały okres współpracy TW spełniał rolę typowego źródła sygnalizacyjnego. W ostatnim okresie nie odbywano z nim spotkań. We wrześniu 1986 materiały TW ps. „Bożena” przekazano kpr. A. Kalinowskiemu z zadaniem podjęcia na kontakt, które nastąpiło 26.09.1986. TW napisał własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontynuacje współpracy i zobowiązał się do systematycznego nawiązywania łączności. Danego słowa jednak nie dotrzymał. Utracony kontakt nawiązano ponownie 1987.03.06 wtedy to TW oświadczył, że od 1986.09.26 sprawę tą dogłębnie przemyślał i poinformował, że swoją decyzję podjął zbyt pochopnie. Za takim postawieniem sprawy oświadczył, że przemawiają również jego kłopoty ze zdrowiem. W dniu 1987.06.03 odbyto przy współudziale Z-cy Szefa RUSW ds. SB spotkanie kontrolne, po którym podjęto decyzję eliminacji źródła. TW nie był kontrolowany operacyjnie. Wartość informacji konfrontowano z sytuacją w terenie. W okresie całej współpracy wynagradzany był jeden raz z pobraniem pokwitowania. TW nie był przyjmowany w LK. Informacje przekazywał ustnie, przy czym prac. SB sporządzał notatkę. W sprawach operacyjnych nie był wykorzystywany. Szkolony był w zakresie przestrzegania konspiracji, łączności oraz realizacji zadań. TW zakwalifikowano do eliminacji na skutek odmowy współpracy.//…// W archiwach IPN zachowało się 95 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby

 

Dodaj komentarz