Kawicz Bolesław KO Mińsk Mazowiecki

By | Maj 6, 2017

Kawicz Bolesław s. Bolesława ur. 14.11.1933 IPN Lu 00423/75-79 KO na SPZ w Kołbieli nr. rej.3993

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie. Emeryt. Pracownik Spółdzielni Ochrony Mienia w Mińsku Mazowieckim. Pracował na odcinku drogowym w Kołbieli, jako strażnik w Rejonie Dróg Publicznych w Kołbieli. Został tam stworzony specjalnie na potrzeby SB Zakryty Punkt Obserwacyjny.  Był Kontaktem Operacyjnym SB tego Zakrytego Punktu Obserwacyjnego. Do współpracy zwerbował go 1989r. st. chor. Zdzisław Nowak Sekcja „B” WZO WUSW w Siedlcach. Koordynował pracą innych KO tam pracujących. Celem współpracy było zbieranie informacji o samochodach z rejestracją dyplomatyczną przejeżdżających przez ten przejazd. Ten Stały Punkt Sygnalizacyjny posiadał łączność radiową ze Stanowiskiem Kierowania Biura „B” siedleckiej SB pracował on w systemie całodobowym. Za współpracę był wynagradzany pieniężnie. Współpracę zakończono 28.05.1990r. w związku z reorganizacją resortu spraw wewnętrznych a jego akta złożono w archiwum Biura „C” WZO WUSW w Siedlcach. W archiwach IPN zachowały się 22 dokumenty dotyczące jego osoby.

Dodaj komentarz