Iwanicki Krzysztof TW ps. „Adam” Garwolin

By | Maj 6, 2017

Iwanicki Krzysztof s. Antoniego ur. 2.08.1942 IPN Lu 00414/97 TW ps. „Adam” Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Z wykształcenia magister inżynier chemik. Pracownik Fabryki Opakowań Kosmetycznych w Łaskarzewie. Do współpracy został pozyskany 27.09.1971 na podstawie lojalności do sprawy „Zamek” prowadzoną przez SB KP MO Garwolin przez por. Adolfa Kota. Jak podaje notatka z oceny jego akt personalnych datowana 8.07.1975

– tw. ”Adam” nie opracowywał i nie opracowuje pisemnych relacji z wykonywania zadań

– brak raportu akceptującego przez b. Z-cę KPMO Garwolin na odbiór ustnych informacji od tw

– z nieznanych powodów tw. zrywa umówione spotkania z przedstawicielem SB, co do dnia 8.07.1975 r. jest niewyjaśnione. A więc aktualnie ma miejsce dysonans między tw a SB, który należy wyjaśnić.

– w tym celu niezbędnym jest odbycie z nim spotkania kontrolnego, które zaplanowałem w miesiącu sierpniu br.

– z kolei po wyjaśnieniu i przezwyciężeniu powodów niechęci tw. do dalszej współpracy trzeba opracować realny kierunkowy plan wykorzystania, szkolenia i kontrolowania go.

W ogólnej ocenie stwierdzam, że przedstawia on przydatność dla SB, gdyż istnieje możliwość wykorzystania go w grupie III Wydziału II, co ewidentnie zostało niewykorzystane przez b. SB KPMO Garwolin

Podpisał Naczelnik Wydziału II KW MO w Siedlcach ppłk.R. Szymański

Jak podaje jego charakterystyka datowana 6.09.1978 odbyto z nim. :

1971 r. – 3 spotkania

1972 r. – 6 spotkań

1973 r. – 6 spotkań

1974 r. – 7 spotkań

1975 r. – 2 spotkania

W czasie spotkań TW przekazywał informacje b. ogólnikowe, o małej wartości operacyjnej. Nie odpowiadała mu współpraca. Często nie przychodził na spotkania i nie uważał za stosowne wytłumaczyć pracownikowi SB przyczyn zrywania spotkań. Odmówił sporządzania pisemnych informacji. Uważał za niecelowe utrzymywanie z nim kontaktów, gdyż w zakładzie sytuacja był bdb. A o cudzoziemcach nic nie wie.

W wyniku reorganizacji organów władzy i administracji państwowej z dniem 19.06.1975 r. został przekazany do Wydz. III KW MO w Siedlcach do dalszego wykorzystania. Kontakt z TW został nawiązany 19.06.1975 r. i od tego czasu pozostał on na łączności kpt. A. Pawluczuka Z-cy Naczelnika Wydz. II. W tym czasie odbyto z TW 9 spotkań przy czym:

– od dnia 6.02.1976 do 31.07.1976 współpraca z nim została zawieszona powodu braku możliwości realizacji zadań pionu II

– od 7.12.1976 r. do 27.12.1977 r. – przekazano go do wykorzystania przez Wydział d/w z  PG KW MO w Siedlcach. Przez Wydział d/w z PG nie był wykorzystywany ze względu na trudności w nawiązaniu z nim kontaktu oraz brakiem zainteresowania tym zakładem ze strony tego Wydziału,

Mając to na uwadze powyższe z TW „Adam” współpracę, pobierając od niego zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy tego faktu.

Podpisał Z-ca Naczelnika Wydziału II KW MO w Siedlcach kpt mgr. A. Pawluczuk.

 

 

Dodaj komentarz