Demiańczuk Arkadiusz TW ps. „Stanisław” Sokołów Podlaski

By | Maj 5, 2017

Demiańczuk Arkadiusz s. Stanisława ur. 22.03.1948r. IPN Lu 00414/514 TW ps. „Stanisław” nr. rej. 6353 Sokołów Podlaski

Mieszkaniec Gródka nad Bugiem w powiecie sokołowskim. Wykształcenie średnie techniczne – technik elektronik. Pracownik Urzędu Telekomunikacji w Sokołowie Podlaskim. Do współpracy pozyskał go st. kapral Jan Kursa z WUSW w Siedlcach 28.08.1982r. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stanisław”. W jego charakterystyce wystawionej 27.12.1988r. przez st. sierż. Raboszuka z RUSW w Sokołowie Podlaskim czytamy: //..//Pozyskany do współpracy 28.08.1982r. przez st. kapr. J. Kursę z WUSW w Siedlcach//..// W początkowym okresie czasu współpraca z TW przebiegała w sposób zadowalający. TW swoje informacje składał na piśmie. W miarę upływu czasu częstotliwość spotkań zmalała. TW nie stawiał się na wyznaczone spotkania, nie podając konkretnych powodów nieobecności. W 1985 roku ze względu na prośbę TW współpracę zawieszono na okres 6 miesięcy. TW tłumaczył się trudnościami rodzinnymi nie podając bliżej określonego powodu. Po upływie tego okresu współpraca z TW uległa dalszemu pogorszeniu. Obsługujący go wówczas st. kpr. M. Skłodowski usiłował nakłonić TW do aktywniejszej współpracy. Jednakże TW nie stawiał się na spotkania w dalszym ciągu, nie podając konkretnych powodów. W związku z przejściem do pionu KW MO w Siedlcach plut. Skłodowskiego zaistniała konieczność przekazania TW na kontakt innego pracownika. Gdy TW został poinformowany o tym fakcie kategorycznie odmówił dalszej współpracy. Informacje przekazywane przez TW dotyczyły stosunków społeczno-politycznych w jego miejscu pracy i funkcjonowania Urzędu Telekomunikacji. Wykorzystywane były do Sprawy Obiektowej krypt. „Antena”. Za przekazywane informacje TW nie był wynagradzany w żaden sposób. Wobec TW nie stosowano operacyjnych form kontroli. Jego informacje były sprawdzone drogą oficjalna. //..//Współpracę zakończono 27.12.1988 roku. We wniosku o zakończeniu współpracy wystawionym przez insp. SB RUSW w Sokołowie Podlaskim st. sierż. W. Raboszuka możemy przeczytać między innymi: //..//WNIOSEK o wyeliminowanie TW ps. „Stanisław” nr. ew. 6353 TW do współpracy został pozyskany 28.08.1982 roku na zasadzie obywatelskiej współodpowiedzialności za bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny w kraju. Powodem eliminacji jest niechęć do dalszej współpracy objawiająca się niestawianiem na spotkania i kategoryczne odmawianie dalszej współpracy z organami Służby Bezpieczeństwa. W związku z powyższym, że tw kategorycznie odmawia jakiejkolwiek współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa i od dłuższego czasu unika kontaktów z pracownikami Służby Bezpieczeństwa, uważam za uzasadnione, wyeliminować go z czynnej sieci poufnych osobowych źródeł informacji SB RUSW w Sokołowie Podlaskim. Materiały dotyczące współpracy należy złożyć w WZO WUSW w Siedlcach z zaliczeniem do kat. B-10z. Materiały można udostępniać innym jednostkom bez porozumienia.//..//  W archiwach IPN znajduje się 76 mikrofilmów zawierających dokumenty odnoszące się do jego osoby.

 

Dodaj komentarz