Chrobot Waldemar TW ps. „Brzoza” WSRP Siedlce

By | Maj 5, 2017

Chrobot Waldemar s. Tadeusza ur.9.03.1959 IPN Lu 00414/440 TW ps. „Brzoza” Siedlce WSRP

Jako student WSRP został pozyskany do współpracy 10.XI 1982r. w zamian za odstąpienie od ukarania go przez Kolegium ds. Wykroczeń za przechodzenie jezdni w miejscu niedozwolonym i zamieszkiwanie na kwaterze bez zameldowania. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy. Do współpracy pozyskał go ppor. P. Duszczyk z przeznaczeniem do wykorzystywania w sprawach obiektowych „Sorbona” i „Olimp II”

„Siedlce dnia 1985-05-08

Tajne spec. Znaczenia

Egz. Poj.

C H A R A K T E R Y S T Y K A

TW PS. „Brzoza” nr. rej.6514

            TW „Brzoza do współpracy z SB pozyskany został 10.11.1982r na zasadzie korzyści osobistych (zwrot kwoty 500 złotych za nałożony mandat) do sprawy obiektowej kryptonim „Sorbona”.

            Po pozyskaniu TW załamał się psychicznie, nie mógł nie mógł pogodzić się z faktem podpisania zobowiązania o współpracy. Wydawało mu się, że od tego momentu wszyscy na niego patrzą inaczej, wiedzą, że jest „kapusiem”. Przebywając na wykładach i ćwiczeniach /student WSR-P/ pogrążał się w myślach i nie utrzymywał kontaktu z prowadzącymi zajęcia. Przez kolegów był wielokrotnie zapytywany o powód jego stanu psychicznego. W rozmowie stwierdził, że niezależnie od konsekwencji grożących mu z naszej strony więcej na spotkania nie będzie się zgłaszać.

            W krótkim czasie współpracy nie przekazał on żadnych istotnych informacji do sprawy „Sorbona”. Twierdził, że jego zdaniem na Uczelni nie ma przejawów nielegalnej działalności politycznej. Na treść spotkań składały się żale o jego stanie psychicznym.

            W związku z powyższym jak również faktem odmowy współpracy oraz kończeniem studiów w bieżącym roku i brakiem perspektyw na dalsze jego wykorzystanie wnioskuję o:

            1) Wyeliminowanie go z czynnej sieci TW.

            2) Pozostawienie w KOI

St. Insp. Wydziału III WUSW Siedlce

Ppor. P. Duszczyk

 

Dodaj komentarz