Chmielowiec Feliks TW ps. „Robert” Siedlce

By | Maj 5, 2017

Chmielowiec Feliks Wiesław s. Stanisława ur. 2011.1952 IPN Lu 00414/473 TW ps. „Robert” Siedlce

Mieszkaniec Siedlec. Pozyskany do współpracy na zasadzie dobrowolności 24.03.1984 w związku ze sprawą obiektową „Sekwana”. Było to związane z jego wyjazdem służbowym z zakładów Nowotki do Włoch. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Robert”. W okresie współpracy odbyto z nim 11 spotkań. Opowiadał o pracy. Rozwiązano współpracę 14.12. 1987.

Dodaj komentarz