Błoński Lucjan

By | Maj 2, 2017

Błoński Lucjan

Od 1977 członek Siedlecko-Podlaskiej Grupy Ludowo-Narodowej. W 1978r. uczestniczył w akcji ulotkowej nawołującej do bojkotu wyborów do rad narodowych, rozpowszechniał prasę i wydawnictwa podziemne (głównie KPN-owskie) i pomagał w organizacji rocznicowych manifestacji patriotycznych Drukował i kolportował m.in.Biuletyn Informacyjny „KOR”, „Głos”, „Opinia”, Aneks, Zapis, Puls, Krytyka. Był Jednym z współzałożycieli i członkiem KZ NSZZ „S” w ZPD „Karo”. W swoim zakładzie pracy był współautorem odezwy „Do Całej  Załogi”(stanowczy protest przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego i próba zorganizowania strajku). Po wprowadzeniu stanu wojennego zostaje internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Białej Podlaskiej. W latach 1983-89 organizował w siedleckich parafiach spotkania z  pisarzami, aktorami i politykami opozycyjnymi, działał w Diecezjalnym Komitecie Charytatywno-Społecznym. W roku 1985 był współzałożycielem, autorem tekstów i drukarzem „Informatora Siedleckiej Solidarności”, który to ukazywał się w latach 1985-89. Represjonowany (rewizje, zatrzymania na 48 godz.)

Dodaj komentarz