Pawlik Józef TW ps. „Szary” Grabianów k. Siedlec

By | Kwiecień 30, 2017

Pawlik Józef s. Franciszka ur. 09.08.1911 IPN Lu 00419/253 TW ps. „Szary” Grabianów k. Siedlec

Mieszkaniec miejscowości Grabianów koło Siedlec. Wykształcenie 4 klasy szkoły powszechnej. Pracownik Spółdzielni Szewsko-Kamaszniczej w Siedlcach. Do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa zwerbował go na zasadzie dobrowolności 23.01.1951 roku ref. Ref IV PUBP w Siedlcach Pokropski Jerzy. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Szary”.  W jego charakterystyce pracy którą wystawił  24.06.1953 roku przez sierż. J. Wojciul referent Sekcji VIII PUBP w Siedlcach możemy przeczytać między innymi: //..// (zachowano oryginalną pisownię) po wyzwoleniu Polski przystąpił do pracy w Spółdzielni Szewskiej w Siedlcach poczym w 1952r. stamtąd się zwolnił i przystąpił do pracy na P.K.P. w Odcinku Drogowym stacji Siedlce w charakterze robotnika fizycznego i na tym stanowisku pozostaje do chwili obecnej. Opinią wśród pracowników cieszy się dość dobrą. W/w zawerbowany został do współpracy z organami U.B w celu rozpracowania wrogiego elementu składającego się z nielegalnych organizacji jak „WIN”, A.K., N.S.Z.  oraz kułaków którzy to zamieszkują na wsi Grabianów wytypowano pod spółdzielno produkcyjną. Przy werbunku w/w inf. dał doniesienie o treści informacyjnej charakteryzując przebieg pracy w Spółdzielni Szewskiej w Siedlcach. W/w po zawerbowaniu pozostawał na kontakcie Ref. Ref. IV P.U.B.P. Siedlce Bednarek Tadeusza poczym został przekazany na kontakt ref. terenowego Puchty Edwarda u którego to przebywał na kontakcie do dnia 11.IV.1952r. z chwilą gdy w/w inf. zwolnił się z pracy w spółdzielni a przeszedł do pracy na P.K.P. ref. Puchta zaniechał z nim spotkania nie przekazując nikomu tegoż informatora który to pozostawał bez żadnego kontaktu do 22.XII. 1952r. w tymże dniu został przekazany na kontakt Ref. Sekcji VIII Wojciul Józefowi, gdzie to na tym kontakcie pozostaje do chwili obecnej. W/w inf. obecnie pracuje po zagadnieniu zabezpieczenia linii tranzytowej na stacji Siedlce przed aktami dywersji lub też sabotażu oraz informowaniu U.B. o nastrojach pracowników i ich wrogich wypowiedziach. Inf. ps. „Szary” przez okres swojej współpracy zerwał trzy spotkania włącznie z winy informatora. Następnie od dnia 11.IV.1952r. do 22.XII.1952r. kontakt był zerwany włącznie z nim. Ref. Terenowego Puchtę Edwarda który to po zmianie pracy informatora nie przekazał go nikomu aż do dnia 23.XII.1952r. Doniesienie inf. ps. „Szary” były częściowo wykorzystane operacyjnie reszta doniesień były o treści informacyjnej. Inf. był kontrolowany na podstawie przesłuchań świadków w wyniku czego okazało się, że doniesienia były prawdziwe. W/w doniesienia dotyczyły Bajor Mariana kierownika spółdzielni, Dąbrowa Stanisława który posiada radio i roznosi fałszywe propagandę słuchaną z głosu Ameryki, Chudzik kontrolera spółdzielni szewskiej, Wilczuk Henryk prac. tejże spółdzielni Wereszczyński ob. kpt. W.P. Kocia Lucjana czł. B.Ch. Kocia Teresa. Na podstawie doniesień inf. ps. „Szary” została przeprowadzona tylko profilaktyka. Od chwili współpracy inf. ps. „Szary” nie uzyskano żadnych kompr-materiałów dotyczących w/w inf. Przez okres swojej współpracy inf. nie otrzymał żadnego wynagrodzenia. Zamierzam: w celu dalszej współpracy z inf. 1/ odpowiednio go pouczać jak ma wykonywać dawane mu zadania. 2/ Przy każdym spotkaniu przeprowadzić rozmowe na tematy polityczne i tym samym inf. będzie przykładał większą wagę do swojej współpracy z Organami Bezpieczeństwa Publicznego.//..//….Współprace z nim zakończono 8 czerwca 1955 r. ze względu na to, że po przeanalizowaniu całości jego materiałów stwierdzono, że do dalszej współpracy z organami BP nie nadaje się.  W archiwach IPN znajduje się 31 dokumentów dotyczących jego osoby.

 


 

Dodaj komentarz