Głodek Stanisław TW ps. „Klon” Żelechów pow. Garwolin

By | Kwiecień 29, 2017

Głodek Stanisław s. Michała ur. 28.03.1926r. IPN Lu 00419/951 TW ps. „Klon” Żelechów pow. Garwolin

Mieszkaniec Żelechowa pow. Garwolin. Wykształcenie 6 klas szkoły podstawowej. Do współpracy z Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Garwolinie został 10.01.1946 roku. W archiwach IPN znajduje się 5 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB następującej treści: (zachowano oryginalną pisownię) //..// Garwolin dnia 10 I 1946 r. Zobowiązanie Ja niżej podpisany Głodek Stanisław syn Michała urodzony 1926 r. w Żelechowie i zamieszkały ulica zadylsk Nr. 7 zobowiązuję się że orozmowie przeprowadzonej między mną a oficerem Bezpieczeństwa Publicznego nic nie powiem. Jedno cześnie zobowiązuję się sumienje wspuł pracować i wswoim czasie zawiadamiać Urząd Bezpieczeństwa Publicznego o osobach działających na szkodę Polski Demokratycznej zajmujących się terrorem i dywrsiom szeżącym anty-państwowom agitacje i propagandę. Dla zachowania konspiraci meldunki swoje podpisywać bedę pseudonimem Klon. Za niedotrzymanie powyższego zobowiązania jestem uprzedzony że bedę pociągnięty do odpowiedzialności karnej wedłuk prawa sądu wojskowego jak zazdradę tajemnicy państwowej. Co stwierdzam własnorencznym podpisem. St. Głodek Garwolin 10 stycznia 46 r. 

 

 

 

 

 


 

Dodaj komentarz