Bielicki Tadeusz TW ps. „Ptak” Kąty Borucze pow. Mińsk Mazowiecki

By | Kwiecień 26, 2017

Bielicki Tadeusz s. Aleksandra ur. 04.01.1924 IPN Lu 00419/549 TW ps. „Ptak” Kąty Borucze pow. Mińsk Mazowiecki

Rolnik ze wsi Kąty Borucze powiat Mińsk Mazowiecki. Wykształcenie 4 klasy szkoły podstawowej. Zwerbowany do współpracy został 29.05.1946 roku przez referenta terenowego Urzędu Bezpieczeństwa gminy Międzyleś Kazimierza Lipowskiego. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Ptak”. W jego charakterystyce wystawionej w kwietniu 1954 roku możemy przeczytać miedzy innymi: (zachowano oryginalną pisownię) //..// Wołomin dn. 20 IV 1954r. ściśle tajne Charakterystyka inf. ps. „Ptak” Informator ps. „Ptak” 1 1946r. na uczuciach patriotycznych, gdzie zgodził się do współpracy dobrowolnie. Z pracy wywiązywał się dobrze, na spotkania przychodził punktualnie. W 1953r. w/w informator był na kontakcie u ref. Lipowskiego i w tym okresie inf. ps. „Ptak” zrywał spotkania, doniesień nie doręczał, ani też żadnych zadań nie wykonywał. Ogółem w 1953r. doręczył 9 doniesień, zerwał sześć spotkań. Przyczyną tego, że inf. ps. „Ptak” nie pracował było to że referent Lipowski kilkakrotnie pił wódkę z w/w informatorem i nie dążył do wychowania jego. W okresie 0d 14 I 54r. do 8 IV 54r. w/w informator nie stawił się na spotkanie ani razu, żadnych doniesień nie doręczał. Z powodu braku czujności u w/w informatora został zdekonspirowany w 1953r. przez b. czł. A.K. z którym wspólnie pił wódkę. W/w informator jest to człowiek o niskim poziomie ideologicznym, jak również jest słabo wyrobiony politycznie. Obecnie informator ps. „Ptak” pracuje na własnej gospodarce w gr. Kąty Borucze. Ref. teren. Podpis nieczytelny.//..//  W kwietniu 1954r. został na tej podstawie wyeliminowany z czynnej sieci informatorów UB z terenu gminy Międzyleś. W archiwach IPN znajduje się 13 dokumentów dotyczących jego osoby w tym własnoręcznie napisane zobowiązanie o współpracy z UB.

Dodaj komentarz