Anielak Jan TW ps. „Kamień” Podczernie gm. Kuflew pow. Mińsk Maz.

By | Kwiecień 26, 2017

Anielak Jan s. Władysława ur. 17.11.1926 r. IPN Lu 00419/548 TW ps. „Kamień” Podczernie gm. Kuflew pow. Mińsk Maz.

Mieszkaniec wsi Podczernie gm. Kuflew powiat Mińsk Mazowiecki. Na tajnych kompletach ukończył dwie klasy gimnazjum. Od 1943 do 1945 roku przebywał na robotach przymusowych w Niemczech. Po powrocie z robót zatrudniony w Gminnej Radzie Narodowej w Kuflewie na stanowisku referenta meldunkowego. W 1947 roku został powołany do służby wojskowej w I Dywizji WP im. Tadeusza Kościuszki. Do rezerwy odszedł we wrześniu 1949 r. 8.04.1945 r. był zatrzymany przez PUBP w Mińsku Mazowieckim podejrzany za przynależność do AK. 9.04.1945 r. został zwolniony. Do współpracy zwerbował go 9 VI 1950 r. Henryk Szymański ref. Ref DSW PUBP w Mińsku Maz. na bazie uczuć patriotycznych i pozytywnym stosunku do ustroju Polski Ludowej. W raporcie o zatwierdzeniu kandydata na werbunek możemy przeczytać: (pisownia oryginalna) //..// Cel werbunku. Werbunek przeprowadza się w celu ułatwienia pracy w przeprowadzaniu wywiadów oraz w celu zebrania pewnych i konkretnych zadań które są niezbędne dla ref. DSW i w celu rozbudowy sieci informacyjnej w gm. Kuflew.//..//  Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy z UB następującej treści: //..// Zobowiązanie Ja Jan Danielak zobowiązuję się współpracować z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim udzielając wszelkich informacji jakie tylko będą potrzebne dla Urzędu. Informacje te będą wiarygodne i podawane na czas. Dla ściślejszej konspiracji będę podawał na piśmie podpisując pseudonimem Kamień. Jan Anielak (zachowano oryginalną pisownię) //..//  W jego charakterystyce wystawionej 7 marca 1955 roku między innymi możemy przeczytać: (pisownia oryginalna) //..// Systematyczność spotkań Id chwili zwerbowania informator na spotkania stawiał się punktualnie. Praca i jej wyniki Od chwili zwerbowania informatora do współpracy z org. BP inf. daje ogólnikowe doniesienia t.j. na piśmie ustalanie personali. Doniesienia zapodawane przez informatora były i są ogólnikowe bezwartościowe. Inf. nie chciał i nie chce pisać kompromitując ludzi, tłumaczy się obawą dekonspiracji i odpowiedzialnością przed społeczeństwem i odmawia wykonywania konkretnie poleconych zadań. Zamierzenia i wnioski do dalszej współpracy Z uwagi na to iż inf. ps. „Kamień” odmawia wykonywania konkretnych zadań, doniesienia zapodaje ogólnikowe i takim stanie nie nadaje się do dalszej współpracy należy w/w informatora wyeliminować z sieci og. inf. tut. Urzędu.//..//  Z czynnej sieci informatorów został wyeliminowany 7 marca 1955 roku. W archiwach IPN znajduje się 26 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz