Nowe nowe materiały na stronie

By | Kwiecień 16, 2017

Dodano w dziale IPN można je znaleźć na podstronie dokumenty pokazujące działalność organów bezpieczeństwa

 • Wykaz wszczętych postępowań za I kwartał 1984 roku
 • Fragmenty Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Rocznica” IPN Lu 0421/575
 • Fragmenty Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Inwalidzi” tom. 1
 • Fragmenty Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Gra”
 • Protokół z 09.01.1985 r. kontroli Spraw Operacyjnych prowadzonych przez Wydz. V WUSW w Siedlcach do badań na temat: „Rozpoznania działalności antysocjalistycznej na podstawie spraw operacyjnego rozpracowania i operacyjnego sprawdzenia.” IPN Lu 0426/219
 • Informacja do MSW o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w województwie siedleckim w dniu 26 i 27.02.1984 r.
 • Fragmenty Pracy Dyplomowej mł. chor. Jana Kursy „Prawicowy Ruch Ludowy na terenie województwa siedleckiego” (1984 r.)
 • Plan zatrzymania osób do internowania w rejonie Siedlce
 • Plan z 27.07.1979 roku przedsięwzięć operacyjnych uniemożliwiających zorganizowanie zjazdu „Ruchu Młodych” u St. Karpika zam. W Opolu Starym
 • Fragmenty Pracy Dyplomowej mł. chor. Pawła Piątka z WUSW w Siedlcach pt. „Działalność Ruchu Młodej Polski na terenie miasta Siedlce w latach 1979/81″
 • Pokwitowania i protokoły brakowania dokumentów z listopada 1982 roku IPN Lu 9427/24

Dodaj komentarz