Boruc Stanisław TW ps. „Stanisław” Sinołęka pow. Mińsk Maz.

By | Kwiecień 14, 2017

Boruc Stanisław s. Stanisława ur. 22.02.1927r. IPN Lu 00419/343 TW „Stanisław” nr. rej. 6554 Sinołęka pow. Mińsk Mazowiecki.

Mieszkaniec Sinołęki. Wykształcenie podstawowe. Zatrudniony na stanowisku kierowcy w Zakładzie Naukowo Badawczym Instytutu Sadownictwa w Sinołęce w powiecie Mińsk Mazowiecki. Do współpracy z SB zwerbował go 20.11.1971 roku ppor. Stanisław Kozłowski insp. oper. SB KP MO w Mińsku Mazowieckim. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji w sprawie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. „Ogrodnik” oraz do rozpoznania pracowników zatrudnionych w ZNB Sinołęka.  Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Stanisław”. W jego charakterystyce, którą wystawił ppor. S. Kozłowski 9.10.1973r. możemy przeczytać: (zachowani oryginalną pisownię) //..//Mińsk Mazowiecki dnia 9.10.1973r. Tajne spec. znacz. Egz. poj C H A R A K T E R Y S T Y K A tajnego współpracownika ps. „Stanisław” //..// W/w do współpracy został pozyskany w listopadzie 1971r. Pozyskania dokonano z myślą wykorzystania w sprawie kwestionariusz ewidencyjny kryptonim „Ogrodnik”, oraz do rozpoznania pracowników zatrudnionych w Instytucie Sadownictwa Zakładzie Badań Naukowych w Sinołęce. Pozyskania dokonano pozornie do innego celu tj. informowania o przejazdach i przyjazdach cudzoziemców oraz dyplomatów. Tw zatrudniony jest w zakładzie, jako kierowca osobisty samochodu służbowego dyrektora, który był figurantem sprawy. Od samego początku współpraca z tw układałą się źle. Przyczyn jest kilka, ale najważniejsza była sprawa odbywania spotkań, ponieważ tw nie wyrażał chęci odbywania spotkań poza miejscem zamieszkania. Natomiast w miejscu zamieszkania. Każdy fakt kontaktu z W/w groził dekonspiracją. Poza tym tw narzekał na stan zdrowia. Ogółem z tw odbyto dziesięć spotkań, przy czym w większości były to spotkania przypadkowe. Przekazane informacje dot. głównie pracowników zatrudnionych w zakładzie, oraz samej sytuacji w zakładzie. Biorąc pod uwagę poziom tw. charakter jego pracy, zajmowaną pozycję uzyskiwane od niego informacje nie przedstawiały większej wartości. Od około roku czasu tw nie wyrażał zgody na planowane spotkania. Ostatnio nie utrzymywano z nim łączności. W związku z powyższym postanowiono zaniechać współpracy z tw. //..// W archiwach IPN znajduje się 77 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz