Zbieć Marek TW ps. „Wiosna” Głuchów gm. Mordy

By | Kwiecień 7, 2017

Zbieć Marek s. Zbigniewa ur. 21.07.1956 IPN Lu 00425/133 TW ps. „Wiosna” nr. rej. 40426 kontrwywiad wojskowy Głuchów gm. Mordy

Mieszkaniec wsi Głuchów w gminie Mordy. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności monter urządzeń sanitarnych. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 31.05.1978 r. na zasadzie dobrowolności podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Elblągu. Podpisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wiosna”. Współpracę zakończono 10.04.1980 roku w związku z odejściem do rezerwy. W archiwach IPN znajduje się 10 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz