Szymański Tadeusz TW ps. „Jurek” Sokołów Podl.

By | Kwiecień 4, 2017

Szymański Tadeusz s. Wacława ur. 29.10.1956 IPN Lu 00425/132 TW ps. „Jurek” nr. rej. 38717 Telaki pow. Sokołów Podlaski kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Telaki w powiecie Sokołów Podlaski. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 23.05.1979 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW w Sochaczewie. Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Jurek”. Współpracę zakończono 14.04.1980 w związku z zakończeniem odbywania służby wojskowej. W archiwach IPN znajdują się 4 dokumenty dotyczące jego osoby..

Dodaj komentarz