Szpichalska-Kowalska Teresa TW ps. „Siłaczka” Houble pow. Siedlce

By | Kwiecień 4, 2017

Szpichalska-Kowalska Irena c. Franciszka ur. 04.02.1929 IPN Lu 00419/578 KO ps. „Siłaczka” Houble pow. Siedlce

Mieszkanka wsi Houble. Wykształcenie wyższe o specjalności lekarz ginekolog. Kierownik Ośrodka Zdrowia w wsi Houble powiat Siedlce. Do współpracy z SB zwerbował ją 9.11.1967 roku insp. oper. SB KW MO w Warszawie por. Myśliwiec Andrzej. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o zachowaniu w tajemnicy współpracy z SB. Nadano jej pseudonim konspiracyjny „Siłaczka”. We wniosku o zaprzestanie dalszego opracowania KO „Siłaczka” wystawionym 27 marca 1974 roku który wystawił st. insp. Wydz. II KW MO w Warszawie por. Adam Katekel czytamy: //..//                                                  

\TAJNE SPEC. ZNACZENIA                                                                                                                                          

  Egz. nr.1                                                                                                                                                                           W N I O S E K                                                                                                                                                                                                                    

ozaprzestanie opracowywania KO ps. „Siłaczka”                                                                                                                KO ps. „Siłaczka” została zarejestrowana w Wydziale „C” KW MO w Warszawie pod n-erem 3643, do sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Inga” nr. rej. OMA 3330, której figurantką była obywatelka szwedzka Krystyna HERDWIDSSON. Zadaniem KO ps. „Siłaczka” było zbieranie informacji dot. zachowania się figurantki podczas jej pobytów w miejscowości Choubla. KO ps. „Siłaczka” dała szereg informacji dot. Krystyny HERDWIDSSON, odnośnie celowości przyjazdów figurantki na teren Choubli i Siedlec, jak również informacji dających możliwość rozpoznania osobowości figurantki. W czasie współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa dała się poznać jako osoba wartościowa, wykazująca wiele inicjatywy w wykonywanych przez siebie zadaniach. Kontakt z KO został przerwany w kwietniu 1968 roku, kiedy to figurantka sprawy „Inga” zaprzestała przyjazdów na teren Choubli i Siedlec. W związku z tym, że sprawa operacyjnego sprawdzenia krypt. „Inga” została wyjaśniona i złożona w archiwum oraz to, że KO od 3 lat nie zamieszkuje na naszym terenie, dalsze opracowywanie KO ps. „Siłaczka” mija się z celem. Zebrane materiały proponuję złożyć w archiwum Wydziału „C” KW MO w Warszawie. //..//(zachowano oryginalną pisownię) W archiwach IPN znajduje się 49 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz