Roman Andrzej TW ps. „Klon” Sokołów Podl.

By | Kwiecień 4, 2017

Roman Andrzej Franciszek s. Franciszka 16.05.1948 IPN Lu 00414/104 TW ps. „Klon” nr. rej. 6800 Sokołów Podlaski

Zatrudniony w cukrowni w Sokołowie Podlaskim jako inspektor plantacji i kontraktacji. Pozyskany do współpracy 6.03.1972r w celu rozpracowywania figuranta PS. „Rudy”, który utrzymuje kontakty osobiste i korespondencyjne z osobami mieszkającymi w Berlinie Zachodnim. Do współpracy pozyskał go na zasadzie dobrowolności por. Henryk Witan st. insp. oper.   KP MO w Sokołowie Podlaskim. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Klon”. Współpracę z nim rozwiązano w 1974r w związku ze wstąpieniem przez niego do PZPR. Był wynagradzany pieniężnie sześć razy kwotami od 200 do 500 zł na sumę łączną 1900zł. Pierwsza wypłata 8 maja 1972 ostatnia z 29.12.1973r. Są pisane przez niego własnoręcznie pokwitowania odbioru pieniędzy. Ogółem odbyto z nim 33 spotkania W archiwach IPN znajduje się 97 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz