Rokicki Dariusz TW ps. „Teresa” Mińsk Maz.

By | Kwiecień 4, 2017

Rokicki Dariusz s. Bernarda ur. 06.07.1957 IPN Lu 00425/135 TW ps. Teresa” nr. rej. 41018 Mińsk Mazowiecki kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Mińska Mazowieckiego. Wykształcenie średnie techniczne. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 18.06.1979 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w marynarce wojskowej w Gdyni. Własnoręcznie podpisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Teresa”. Za przekazywane informacje był wynagradzany rzeczowo (dostał w nagrodę za przekazywane informacje długopis wartości 70 zł). Współpraca została zakończona 9.10.1981 roku z powodu odejścia do rezerwy. W archiwach IPN zachowało się 9 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz