Jackiewicz Jolanta Krystyna TW ps. „Krystyna III” WSR-P Siedlce

By | Kwiecień 4, 2017

Jackiewicz Jolanta Krystyna c. Antoniego ur. 11.03.1956 IPN Lu 00414/169 TW ps. „Krystyna III” nr. rej. 3031 WSR-P Siedlce

Pochodząca z Giżycka studentka II roku chemii w WSR-P w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał ją na zasadzie dobrowolności 16.11.1977 roku st. sierż. J. Zawistowski insp. SB Wydz. III KW MO w Siedlcach. Celem pozyskania miało być rozpoznanie postaw moralno-politycznych kadry naukowej i studentów WSR-P i ujawnianie osób prowadzących aktywną działalność religijną w Duszpasterstwie Akademickim. Na tą okoliczność własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Krystyna III”. Współpracę z nią zakończono w 1979 roku. Powodem zakończenia współpracy było to, że zawarła związek małżeński i zamieszkała u męża, ponadto zaczęła unikać spotkań tłumacząc się brakiem czasu z powodu pisania pracy magisterskiej. W okresie współpracy odbyto z tw 8 spotkań. Za przekazywane informacje była raz wynagrodzona upominkiem rzeczowym (długopis o wartości 120 zł). W archiwach IPN znajduje się 51 dokumentów dotyczących jej osoby.

Dodaj komentarz