Grudziński Antoni TW ps. „Antoś” ps „Olek” Opole Stare k. Siedlec

By | Kwiecień 4, 2017

Grudziński Antoni s. Zygmunta ur. 03.01.1943 IPN Lu 00414/115 i IPN Lu 00419/166 TW ps. „Antoś” i „Olek” nr. rej. 5805 i 11789 Opole Stare k. Siedlec

Mieszkaniec miejscowości Opole Stare. Wykształcenie X klas szkoły zawodowej. Radny GRN w Niwiskach. Zatrudniony na stanowisku ślusarza w PKP Siedlce. Do współpracy ze służbą bezpieczeństwa pozyskał go na zasadzie dobrowolności 13.07.1962 roku st. of. oper. ds. bezp. KP MO w Siedlcach ppor. St. Bednarz. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji potrzebnych do rozpracowywania nielegalnej organizacji „Stowarzyszenie Polskiej Młodzieży Katolickiej” organizowanej przez Stanisława Karpika z Opola. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy. Po zawieszeniu z nim współpracy w związku z powołaniem do wojska w  1964 roku podjął współpracę z organami WSW. W jego charakterystyce z tamtego okresu, jaką wystawił 21.01.1965 roku st. pomocnik Szefa Oddziału WSW w Lublinie mjr. J. Jasiński możemy między innymi przeczytać : //…//…..TW. „Antoś” został zawerbowany przez służbę bezp. w Siedlcach dnia 13.07.1962 r. na uczuciach patriotycznych. W okresie współpracy z organami KW dostarczył szereg cennych informacji w sprawie ob. „K” – członka nielegalnej organizacji klerykalnej. W związku z realizacją sprawy krypt. „Naiwny” oraz braku możliwości dalszego wykorzystywania i w związku z odejściem do służby wojskowej został on wyeliminowany z sieci.//..//……….. Dalszą współpracę z tw „Antoś” podjąłem we wrześniu 1964 r. Obecnie w/w pełni służbę w 18 dapolot, jako kierowca. Jako żołnierz jest zdyscyplinowany, cieszy się zaufaniem kolegów, posiada dobrą opinię u przełożonych.//..//………..W okresie współpracy z organami KW tw „Antoś” wynagradzany nie był. Jak wynika z dokumentów, przez służbę bezp. również wynagradzany nie był. Uogólniając należy stwierdzić, że tw „Antoś” jako szeregowy jest współpracownikiem przeciętnym, należy wzmóc od niego wymagalność i systematycznie go instruować. Po odejściu do rezerwy wskazanym będzie wykorzystać go w otoczeniu cywilnym.(zachowano oryginalną pisownię)//..//……….WSW zakończyła z nim współpracę 15.04.1965 r. z powodu odejścia do rezerwy. Po wyjściu z wojska został ponownie przejęty przez SB KP Mo w Siedlcach pod pseudonimem „Olek”. Wniosek o zaniechaniu dalszej współpracy z tajnym współpracownikiem pseudonim „Olek”  nr. rej. 2775 który wystawił  por. Aleksander Mazek referent operacyjny Referatu ds. Bezpieczeństwa KP MO w Siedlcach 23.03 1966 roku argumentując to tym, że w/w wstąpił w poczet kandydatów PZPR, jako aktywny działacz ZMW. W archiwach IPN znajduje się 79 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz