Gburek Eugenia TW ps. „Blondyn” Siedlce

By | Kwiecień 3, 2017

Gburek Eugenia  c. Franciszka ur. 01.01.1939 IPN Lu 00414/336 TW ps. „Blondyn” nr. rej. 2532 WSRP Siedlce

Mieszkanka Siedlec pochodząca ze Stargardu Gdańskiego. Magister pedagogiki. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Do współpracy z SB pozyskał ją 5.11.1976 roku na zasadzie dobrowolności sierż. Zawistowski Jerzy st. insp. SB Wydz. III WUSW w Siedlcach. Własnoręcznie napisała zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Blondyn”. W charakterystyce pracy TW ps. „Blondyn wystawionej 23.01.1985 roku przez kierownika Sekcji Wydz. III por. Zbigniewa Kulmę możemy przeczytać między innymi: (zachowano oryginalną pisownię)//..//…..Do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa pozyskano tw. Ps. „Blondyn” 5.11.1976 r. na podstawie dobrowolności. Celem pozyskania było                                                                                                         – rozpoznanie postaw moralno-politycznych kadry naukowo-dydaktycznej oraz studentów członków chóru akademickiego WSRP, które swym zachowaniem wpływają demoralizująco na osoby trzecie. W trakcie współpracy powyższy cel uległ zmianie gdyż chór akademicki rozwiązano. Założenia celu pozostało to samo, z tym, że zmieniono je w stosunku do osób zatrudnionych na Wydziale Pedagogiki i Kultury Wsi. Do 21.10.77r w/w tw pozostawał na kontakcie tow. Zawistowskiego, a od tego czasu pozostawał na łączności por. Zb. Kulmy. Od chwili pozyskania tw ps. „Blondyn” odbyto z nim 9 spotkań w jego miejscu pracy i zamieszkania z których sporządzono informacje. Informacje dotyczyły rozpoznania nastrojów panujących wśród kadry i studentów Wydziału Pedagogiki WSRP oraz wskazywały na istnienie następujących nieprawidłowości w funkcjonowaniu w/w instytucji. Poza tym tw ps. „Blondyn” wykorzystywany był w sprawach operacyjnych krypt. „Oponenci” krypt. (słowo nieczytelne) do których przekazał istotne informacje. Dane przekazywane przez źródło były prawdziwe i obiektywne, co sprawdzano przez inne osobowe źródła informacji pracujące w tym samym środowisku. W trakcie współpracy, tw. Ps. „Blondyn” nie sporządził samodzielnie żadnej informacji. Próby czynione w tym względzie nie przyniosły pożądanych rezultatów, gdyż źródło kategorycznie odmawiało sporządzania własnoręcznego informacji. Mała liczba odbytych spotkań z tw wynikała z faktu, iż jest on osobą chorowitą przewlekle i bardzo często przebywał na leczeniu sanatoryjnym oraz z faktu częstych wyjazdów na obozy szkoleniowo-badawcze ze studentami, a także przebywaniem na urlopie bezpłatnym. W okresie współpracy tajny współpracownik ps. „Blondyn” wynagradzany nie był. Od 1984 r. przebywa za granicą PRL (w ZSRR) wraz z rodziną, gdyż mąż jest pracownikiem służby konsularnej. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż tw do 1988 przebywać będzie na urlopie bezpłatnym wydaje się celowym rozwiązanie współpracy z tw ps. „Blondyn”. //..//Ostatecznie współpracę z tw rozwiązano 26.02.1985 roku z zaznaczeniem, że w przyszłości nadaje się ewentualnie do dalszej współpracy. W archiwach IPN znajdują się 43 mikrofilmy zawierające dokumenty odnoszące się do jej osoby.

 

Dodaj komentarz