Gawroński Marek Grzegorz TW ps. „Tadeusz I” Łuków

By | Kwiecień 3, 2017

Gawroński Marek Grzegorz s. Antoniego ur. 10.03.1950 IPN Lu 00419/866 TW ps. „Tadeusz I” Łuków

Mieszkaniec Łukowa. Wykształcenie średnie. Pracownik Łukowskich Zakładów Mechanizacji Budownictwa „Zremb” na stanowisku ślusarz-spawacz. Do współpracy z SB zwerbował go 16.02.1985 roku na zasadzie dobrowolności i współodpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju ppor. Miazek Cezary insp. SB RUSW w Łukowie. Celem pozyskania było zapewnienie dopływu informacji o osobach przebywających na przedłużonym pobycie w Berlinie Zachodnim, osobach, które powróciły z przedłużonego pobytu w Berlinie Zachodnim i obywatelach kk przyjeżdżających do Łukowa. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy z SB przyjmując pseudonim konspiracyjny „Tadeusz I”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 5.04.1989 roku przez ppor. Miazka możemy przeczytać między innymi: //..//……………………II. Ocena dotychczasowej współpracy Z TW ps. „Tadeusz I” odbyłem dotychczas 20 spotkań nie licząc rozmowy pozyskaniowej. W większości TW przekazuje informacje ustnie na spotkaniach, niektóre przygotowuje sam na piśmie. Otrzymywane informacje są wykorzystywane w podteczkach spraw obiektowych krypt. „Germania”, „Kontrakt” oraz w meldunkach operacyjnych. Od grudnia 1985 r. realizuje zadania rozpoznawczo-ustaleniowe na terenie Austrii. Uzyskiwane informacje są sprawdzane i potwierdzane. Dezinformacji nie stwierdzono. III Możliwości TW TW ps. „Tadeusz I” posiada naturalne możliwości docierania do informacji o osobach przebywających w Austrii, gdzie praktycznie przebywa od trzech lat. Przez dwa lata przebywał na indywidualnym kontrakcie PHZ „Polservice” w Wiedniu, lecz zrezygnował z niego z uwagi na niedogranie spraw z rządem austriackim brak legalności zatrudnienia i podjął pracę prywatnie. Praktycznie co trzy miesiące przyjeżdżał do kraju. Aktualnie też wyjechał do Austrii gdzie ma pracować w budownictwie na własną rękę. Będzie realizował zadania rozpoznawczo ustaleniowe wśród Polaków przebywających w Wiedniu. //..//…………VI Linie postępowania TW Podczas pobytu za granicą TW ps. „Tadeusz I” będzie postępował zgodnie z linią przyjętą przy otrzymywaniu zadań rozpoznawczo-ustaleniowych. Natomiast w kraju przed wzięciem udziału w szkodliwej lub wrogiej działalności będzie się starał niezwłocznie skontaktować się z prowadzącym go funkcjonariuszem. W przypadku braku kontaktu wycofa się z ewentualnych działań, tłumacząc się obawą przed odpowiedzialnością karną. VIII Wynagradzanie TW Przewiduję okresowe wynagradzanie TW kwotami pieniężnymi celem lepszego związania się z naszą służbą. Dotychczas był wynagradzany 4 krotnie na łączną kwotę 17 tys. zł. //..//(zachowano oryginalną pisownię). Współpracę zakończono w lutym 1990 roku w związku ze zmiana sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych.  W archiwach IPN znajduje się 65 mikrofilmów zawierających dokumenty dotyczące jego osoby w tym zobowiązanie o współpracy i cztery pokwitowania odbioru od SB pieniędzy.

 

 

Dodaj komentarz