Frelek Andrzej TW ps. „Sławek” Garwolin

By | Kwiecień 3, 2017

Frelek Andrzej s. Mariana ur. ur. 21.12.1952 IPN Lu 00414/744 TW ps. „Sławek” nr. rej. 8621 Garwolin                                                                                             

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony na stanowisku kontrolera jakości w Państwowym Przedsiębiorstwie Doświadczalno Usługowym  Urządzeń Samochodowych „Polmozbyt” w Garwolinie. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 22.06.1987 r. mł. chor. Inspektor SB Wydz. V RUSW w Garwolinie Ryszard Wawrzyniak. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sławek”. Celem pozyskania było:

1) rozpoznawanie nastrojów wśród załogi.                                                                                                                           

 – sygnalizowanie o nastrojach niezadowolenia.                                                                                                              

– sytuacjach konfliktowych.                                                                                                                                               

– rozpoznawanie osób aktywnie działających po rozwiązaniu NSZZ „Solidarność”.                                                    

– wypowiedzi i komentarze w okresie różnych wydarzeń politycznych.                                                                                 

– uzyskiwanie informacji o przejawach marnotrawstwa i niegospodarności.                                                                   

2) Ujawnianie i rozpoznawanie osób przejawiających negatywną postawę polityczno-społeczną, zawodową                                                                                                                                                                            

– dywersji i sabotażu.                                                                                                                                                               

– szkodliwych aktów politycznych                                                                                                                     

 12.09.1988 roku wystawiono wniosek o okresowym zawieszeniu współpracy w związku ze zmianą miejsca pracy (podjęcie prywatnej działalności gospodarczej). W okresie współpracy odbyto z tw 12 spotkań.W archiwach IPN znajdują się 34 dokumenty dotyczące jego osoby

Dodaj komentarz