Frelek Andrzej TW ps. „Sławek” Garwolin

By | Kwiecień 3, 2017

Frelek Andrzej s. Mariana ur. ur. 21.12.1952 IPN Lu 00414/744 TW ps. „Sławek” nr. rej. 8621 Garwolin

Mieszkaniec Garwolina. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności technik mechanik. Zatrudniony na stanowisku kontrolera jakości w Państwowym Przedsiębiorstwie Doświadczalno- Usługowym  Urządzeń Samochodowych „Polmozbyt” w Garwolinie. Do współpracy z SB zwerbował go na zasadzie dobrowolności 22.06.1987 r. mł. chor. Inspektor SB Wydz. V RUSW w Garwolinie Ryszard Wawrzyniak. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Sławek”. Celem pozyskania było:

I

  1. rozpoznawanie nastrojów wśród załogi
  2. sygnalizowanie o nastrojach niezadowolenia
  3. sytuacjach konfliktowych
  4. rozpoznawanie osób aktywnie działających po rozwiązaniu NSZZ „Solidarność”
  5. wypowiedzi i komentarze w okresie różnych wydarzeń politycznych
  6. uzyskiwanie informacji o przejawach marnotrawstwa i niegospodarności                                                                          

 II

  1. Ujawnianie i rozpoznawanie osób przejawiających negatywną postawę polityczno-społeczną, zawodową. 
  2. dywersji i sabotażu
  3. szkodliwych aktów politycznych                                                                                                                                                                      12.09.1988 roku wystawiono wniosek o okresowym zawieszeniu współpracy w związku ze zmianą miejsca pracy (podjęcie prywatnej działalności gospodarczej). W okresie współpracy odbyto z tw 12 spotkań. W archiwach IPN znajdują się 34 dokumenty dotyczące jego osoby.

                                                                                        

Dodaj komentarz