Filipowski Leopold TW ps. „Zakrzewski” Miedzna pow. Węgrów

By | Kwiecień 3, 2017

Filipowski Leopold s. Jana ur. 07.09.1916 IPN Lu 00419/617 TW ps. „Zakrzewski” Miedzna pow. Węgrów

Mieszkaniec miejscowości Miedzna powiat Węgrów. Wykształcenie 7 klas szkoły podstawowej. Zatrudniony na stanowisku referenta ds. wojskowych w GRN w Miedznej. Do współpracy z organami bezpieczeństwa zwerbował go 1.XI.1950 roku referent terenowy PUBP w Węgrowie Krybuk Stanisław. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Zakrzewski”. Współpracę zakończono 7 lipca 1953 roku z powodu choroby informatora i odejścia z pracy w Gminnej Radzie Narodowej. W archiwach IPN znajduje się 17 dokumentów dotyczących jego osoby.

 

Dodaj komentarz