Fedorowicz Arkadiusz TW ps. „Cichy” Bale gm. Mokobody pow. Siedlce

By | Kwiecień 3, 2017

Fedorowicz Arkadiusz s. Juliana ur. 09.01.1927 IPN Lu 00419/381 TW ps. „Cichy” Bale gm. Mokobody pow. Siedlce

Mieszkaniec wsi Bale gmina Mokobody powiat Siedlce. Do współpracy z PUBP w Siedlcach został zwerbowany na zasadzie dobrowolności 4.X.1947 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Cichy”. Współpracę zakończono 14.02.1949 roku z powodu nieprzydatności. W archiwach IPN znajduje się 7 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz