Sikorski Bogusław TW „Wiesław” Siedlce

By | Kwiecień 2, 2017

Sikorski Bogusław s. Mariana ur. 14.07.1943 IPN Lu 00419/1817 TW ps. „Wiesław” nr. rej. 8334 Siedlce

Zamieszczony w Leksykonie Siedleckiej Opozycji Niepodległościowej z powodu zatajenia informacji o swojej współpracy ze służbą bezpieczeństwa i przypisanie swojej osobie opozycyjnego życiorysu.. Mieszkaniec Siedlec. Wykształcenie wyższe. Magister inżynier technologii żywności o specjalności mleczarstwo. Zatrudniony na stanowisku starszego rewidenta w Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Warszawie. Do współpracy z SB pozyskał go na zasadzie dobrowolność 25.09.1987 roku por. Brzezek Mieczysław insp. SB Wydz. VI WUSW w Siedlcach. Napisał własnoręcznie zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wiesław”. W jego kierunkowym planie wykorzystywania wystawionym 19.10.1987 roku przez por. Brzezka możemy przeczytać między innymi: //..// TW ps. „Wiesław” pozyskany został do współpracy na zasadzie współodpowiedzialności za ład i porządek oraz bezpieczeństwo w kraju. Wykorzystywany będzie do uzyskiwania informacji dotyczących w szczególności problemów związanych z produkcją mleczarską i owocowo-warzywną, objętych kontrolą operacyjną przez Wydział VI w ramach sprawy obiektowej kryptonim „PLON”. Kierunki wykorzystania jego będą następujące:

– zbieranie informacji dot. podejmowania wrogiej działalności w środowiskach związanych z przemysłem mleczarskim i owocowo-warzywnym:

– informacje o faktach marnotrawstwa, niegospodarności oraz innych zagrożeń występujących w tych branżach:

– przekazywanie informacji dot. negatywnych komentarzy lub działań podejmowanych w związku z decyzjami partyjno-państwowymi dot. życia społeczno-gospodarczego i politycznego kraju;

– przekazywanie informacji dot. radia „S” oraz innej opozycyjnej działalności: //..//

– zbieranie informacji na temat osób pozostających w zainteresowaniu SB:

W jego okresowej charakterystyce pracy za okres od 25.09.1987 do 22.02.1989 którą wystawił kpt. Brzezek Mieczysław możemy między innym przeczytać: //..// Ze względu na miejsce pracy, zajmowane stanowisko oraz zakres obowiązków służbowych TW posiada szerokie możliwości uzyskiwania informacji interesujących naszą służbę. W ocenianym okresie odbyto z nim 14 spotkań, tj. przeciętnie jedno w miesiącu. Spotkania odbywane były w Siedlcach najczęściej na wolnym powietrzu, w różnych porach doby.//..// Inicjatywa w wywoływania spotkań należała przede wszystkim do pracownika SB. Tylko trzykrotnie TW wywołał je z własnej inicjatywy. Na umówione spotkania TW stawiał się punktualnie, a w razie niemożności przybycia uprzedzał o tym telefonicznie. W ocenianym okresie TW przekazał 14 informacji, w tym 4 pisemnie. Informacje dotyczyły głównie problemów przemysłu mleczarskiego oraz innych gałęzi przemysłu spożywczego. Były wiarygodne, wartościowe z operacyjnego punktu widzenia. Dezinformacji nie stwierdzono. Wykorzystywano je głównie w sprawie obiektowej „Plon”, sprawach operacyjnego sprawdzenia, informacjach dziennych oraz do MSW. TW ps. „Wiesław” kontrolowany był przez konsultanta „Licznerski”, sieć KS, pracę „W” oraz stawianie zadań kontrolnych. W okresie współpracy nie był wynagradzany, ponieważ kategorycznie tego odmawia. TW ps. „Wiesław” jest jednostką dobrą. Nadaje się do wykorzystywania w działaniach ofensywnych. Należy nadmienić, iż ze względu na miejsce pracy TW /Warszawa/ są trudności w systematycznym odbywaniu spotkań. //..// Współpraca z TW ps. „Wiesław” została zakończona 13.02.1990r. z powodu zmiany sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych a jego akta w tym Teczka Pracy i Teczka Personalna zostały 20.02.1990r. złażone a archiwum Biura „C WUSW w Siedlcach.. W archiwach IPN znajduje się 170 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz