Dadasiewicz marek TW ps. „Rudy” nr. rej. 70749 Krzywda pow. Siedlce

By | Kwiecień 2, 2017

Dadasiewicz marek s. Rudolfa ur. 29.05.1965 IPN Lu 00415/263 TW ps. „Rudy” nr. rej. 70749 Krzywda pow. Siedlce kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec wsi Krzywda powiat Siedlce. Wykształcenie zasadnicze zawodowe o specjalności monter instalacji sanitarnych. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany 20.09.1985 roku podczas odbywania zasadniczej służby wojskowej w JW. w Modlinie. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Rudy”. 8.12.1986 roku został wynagrodzony kwotą 1600 zł za przekazywane informacje. Współpraca została zakończona 10.11.1986 roku w związku z przejściem do rezerwy. Po rozwiązaniu wyraził zgodę na dalszą współprace w przyszłości ze SB. W archiwach IPN znajduje się 6 dokumentów dotyczących jego osoby

Dodaj komentarz