Czyżewski Eugeniusz TW „Szyba” Ludwinów pow. Mińsk Mazowiecki

By | Kwiecień 2, 2017

Czyżewski Eugeniusz s. Stanisław ur. 12.06.1916 IPN Lu 00419/209 TW „Szyba” Ludwinów gm. Jakubów pow. Mińsk Mazowiecki

Mieszkaniec Chłop małorolny. Wykształcenie 4 klasy szkoły podstawowej. Do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego został zwerbowany na zasadzie uczuć patriotycznych przez referenta V Referatu PUBP w Morągu Wiktora Pietkiewicza 10 marca 1949 roku. Własnoręcznie napisał zobowiązanie o podjęciu współpracy przyjmując pseudonim konspiracyjny „Szyba”. W jego charakterystyce pracy wystawionej 08.01.1955 roku przez referenta terenowego PUBP w Mińsku Mazowieckim Jacak Juliana przeczytać możemy między innymi://..// (zachowano oryginalną pisownię)   C H A R A K T E R Y S T Y K A Inf. Ps. „Szyba” zawerbowany został na uczuciach patriotycznych przez Ref. V-ty P.U.B.P. w Morągu. Następnie P.U.B.P. w Morągu doszło do wniosku że inf. ps. „Szyba” nie posiada żadnej możliwości rozpracowania wrogiego środowiska, został przesłany do K.P. M.O. w Morągu i z kolei kiedy inf. ps.  „Szyba” przybył na teren powiatu Mińsk-Maz. K.P. MO w Morągu przesłała akta personalne i robocze do P.U.B.P. w Mińsku-Maz. Po przyjęciu w/w inf. na łączność okazało się, że inf. ps. „Szyba” jest chorym oraz nie tkwi w żadnym środowisku i nie ma  możliwości w wykorzystaniu go po żadnym zagadnieniu.                          Systematyczność spotkań – Spotkania inf. zrywa i nie docenia swojego obowiązku, tłumaczy się, że jest chorym i t.p. mówiąc że kiedy był w Morągu kazano mu napisać zobowiązanie o współpracy na co zgodził się, a teraz nadal zamieszkuje w swojej gromadzie i nie chce pracować.                                                                                 Praca inf. i jej wyniki – Inf. ps. „Szyba” przez okres swojej pracy z Org. B.P. kompletnie żadnych materiałów nie wnosił, nie doceniał on żadnej wrogiej działalności, nie odróżniał kułactwa od średniorolnych chłopów lub celowo nie chciał. Stale mówił że takowych nie ma i że wszystko w porządku. W związku z tym nasuwa się wniosek aby wyeliminować inf. ps. „Szyba” z sieci inf. a akta personalne i robocze złożyć w archiwum Dep. II-go-.//..//W styczniu 1955 roku szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mińsku Mazowieckim zatwierdził wniosek o wycofanie w/w TW z czynnej sieci agenturalnej z powodu złego stanu zdrowia. Jego teczkę personalną i teczkę pracy przekazano do archiwum Departamentu II Wojewódzkiego Urzędu d/s Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie. W archiwach IPN znajduje się 11 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz