Bąboń Andrzej ZO Siedlce

By | Kwiecień 2, 2017

Bąboń Andrzej s. Mariana ur. 20.06.1958 IPN Lu 00423/49 ZO nr. rej. 9076  Siedlce

Mieszkaniec Siedlce. Wykształcenie średnie techniczne o specjalności teletechnik. Pracownik Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Siedlcach gdzie zajmował stanowisku instruktora. Od 1988 roku był kontaktem operacyjnym  Sekcji „T” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Siedlcach. Prowadził go  chor. Zbigniew Jackiewicz insp. WZO WUSW w Siedlcach. Współpracę zakończono 24.05.1990 roku w związku ze zmianą sytuacji społeczno-politycznej w kraju i reorganizacją resortu spraw wewnętrznych. W archiwach IPN zachowało się 12 dokumentów dotyczących jego osoby.

Dodaj komentarz