Prasa „Głos Niezależnych

By | Marzec 16, 2017

Głos Niezależnych

Pierwszy numer pisma NSZZ „Solidarność” przy WSR-P w Siedlcach. (Wyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna) ukazał się z datą 17.12.1980 roku. Część nakładu pierwszego numeru w miejsce tytułu miała stempel „Solidarność”. Redakcja czasopisma spierała się o nazwę. Jedni proponowali „Magister” inni „Biuletyn”, a gazeta wyszła bez tytułu. Trzeci numer czasopisma nosił już nazwę „Głos Niezależnych”. Tytuł ten, zdaniem redakcji odzwierciedla niezależność związku zawodowego i jest oryginalny. Pismo redagował zespół w składzie: Andrzej Bohdanowicz, Józef Czubla, Zbigniew Kobyliński, Wiesław Walankiewicz, Tadeusz Gańko, Jolanta Samoder, współpraca techniczno-plastyczna: Mariola Dziugieł, Grażyna Gut, Krystyna Ługowska, Mirosław Maś, Andrzej Pyrko. Siedziba redakcji znajdowała się w Zakładzie Fizyki przy ulicy Nowotki 19/21. Czasopismo było drukowane w Zakładzie Poligraficznym WSR-P w Siedlcach w nakładzie 500 egzemplarzy. Mottem przewodnim każdego numeru były słowa C.K.Norwida „Czy ten ptak kala swoje gniazdo, co je kala, czy ten, co mówić o tym nie pozwala?”. Wyszło do listopada 1981 roku 12 numerów. W numerze 1 dołączony był dodatek zwyczajny, poświęcony w całości Czesławowi Miłoszowi. Pismo zajmowało się problemami, którymi żyło środowisko uczelni, podawane były informacje ogólnokrajowe dotyczące polityki, edukacji i szkolnictwa wyższego. Znajdowały się tam również felietony i publikacje z różnych dziedzin nauk humanistycznych. Pismo po ośmioletniej przerwie wznowiło wydawanie GN w roku 1990 w innej rzeczywistości politycznej i gospodarczej naszego kraju. Było to nadal pismo związku, ale zupełnie inny skład redakcyjny.

Dodaj komentarz