Prasa „Gazetka Ludowa”

By | Marzec 16, 2017

„Gazetka Ludowa”

To kolejny tytuł czasopisma w działalności Komitetu Oporu Społecznego w Siedlcach. Zespołem redakcyjnym kierował Stanisław Michaluk. Pierwszy numer ukazał się w styczniu 1985 roku. Mottem czasopisma było przesłanie: „Bądźmy Solidarni – Solidarni Zwyciężymy”. „Gazetka Ludowa” miała stać się pismem łączącym wieś z miastem. Zdaniem redakcji, więź ta jest pomijana w innych pismach niezależnych wychodzących w naszym regionie i potrzebne jest zrozumienie trudnej, ale jakże odmiennej sytuacji ludzi żyjących w mieście i na wsi. Tylko wspólna walka może przynieść zwycięstwo. Na łamach czasopisma poruszono problem cen produktów rolnych, problemy ochrony środowiska i aktualne sprawy dotyczące działaczy opozycyjnych na wsi. Dwa numery drukowane były w Siedlcach, na powielaczu, w nakładzie ok. 150 egz., trzeci numer w Warszawie, ale nie został rozkolportowany.

Dodaj komentarz