Bobrowicz Józef TW ps. „Wrona” Łochów

By | Marzec 30, 2016

Bobrowicz Józef s. Józefa ur. 12.01.1948 IPN Lu 00415/282 i IPN Lu 00425/242 TW ps. „Wrona” nr. rej. 16757 Łochów kontrwywiad wojskowy

Mieszkaniec Łochowa. Wykształcenie podstawowe. Do współpracy z kontrwywiadem wojskowym został zwerbowany na podstawie uczuć patriotycznych 11.05.1968r. podczas odbywania służby wojskowej w charakterze kierowcy w JW. w Żarach. Własnoręcznie napisał na tą okoliczność zobowiązanie przyjmując pseudonim konspiracyjny „Wrona”. Współpraca została zakończona w związku z odejściem do rezerwy 11.01.1970r. W archiwach IPN znajduje się 18 dokumentów dotyczących jego współpracy z WSW.

Dodaj komentarz